การเมือง เกม

เล่นเกมการเมืองที่ Y8.com. เกมการเมืองเป็นเกมล้อเลียนที่เป็นบุคคลสาธารณะ เช่น ผู้นำ และพนักงานบริการสาธาระจากทั่วโลก. บ่อยครั้งที่การเมืองเต็มไปด้วยการโต้เถียงอย่างรุนแรงเกี่ยวกับตำรวจ. แต่อย่างไรก็ตาม, เกมการเมืองทำให้สนุกได้ด้วยบุคคลสาธารณะเหล่านี้ในแบบที่สนุกสนานและผ่อนคลาย.
เรียงตาม: