ปรับขนาดหน้าจอ game
Resize out
Resize in
Resize รีเซ็ต
Done ตกลง

Simple Mahjong Titans

3,774 ครั้งในการเล่น

การตรวจสอบของมนุษย์

9.6
ขอขอบคุณ, การโหวตของคุณได้รับการบันทึกและจะปรากฏในไม่ช้า.
ใช่
ไม่
รายละเอียดเกม

Mahjong Titans is a captivating digital version of the classic Chinese tile-matching game, Mahjong. Visually, Mahjong Titans features stunning graphics with intricately designed tiles that reflect traditional Chinese artistry. The game board is typically laid out with a variety of tiles arranged in layers, forming complex patterns that challenge players to find matching pairs. Gameplay involves removing pairs of identical tiles from the board until no tiles remain. However, only tiles that are not blocked by other tiles on either the left or right side can be selected. This mechanic adds a strategic element, requiring players to plan their moves carefully to avoid getting stuck. Mahjong Titans is a timeless and engaging puzzle game that combines beautiful aesthetics, strategic gameplay, and customizable features, making it a beloved choice for fans of Mahjong and casual gamers alike. Enjoy playing this mahjong game here at Y8.com!

ผู้พัฒนา: Sumalya
เพิ่มเมื่อ 10 May 2024
ความคิดเห็น