อสังหาริมทรัพย์ เกม

เล่นเกมอสังหาริมทรัพย์บน Y8.com ซื้อถูกขายแพงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ สร้างตึกสูงระฟ้าและเพิ่มปริมาณผู้พักอาศัยเพื่อสร้างผลกำไร เล่นเกมอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ที่ดีที่สุด
เรียงตาม:

Real Estate Games

The name can sound boring but real-estate games are actually a fun type of strategy game. The goal is to buy properties like houses and land. Then, you must develop those properties while trying to earn a profit when the value goes up. It sounds more challenging than it is in these games that are great for beginners.

Start with a small property that you can afford. Buy it when the price is low and the value is increasing. When you see there is a good profit to be made, don't be afraid to sell. You have to keep moving to make money, you don't want it to set around too long or the market could turn ugly. Once you have built up enough profit, try for more valuable properties and get yourself a few mansions. They cost more, so there is more risk. However, the reward to earn big is greater with a more impressive home.

Build your small town into a megacity with the hottest real estate around in these entertaining yet education home buying games.

Recommended Real Estate Games

Real estate Sim
Modern City (Flash)