หมากรุก เกม

เล่นเกมหมากรุกบน Y8.com ปกป้องราชาของคุณ ทำลายศัตรูด้วยราชินีของคุณ และเผด็จศึกคู่ต่อสู้ในเกมหมากรุกที่ท้าทายที่ Y8
เรียงตาม:

Chess has always had a lot of fans. The game raises human intelligence and improves the ability to estimate consequences.

Due to the popularity of this board game, programmers were trying to develop chess software to achieve the following goals:

  • To play chess at any time without any human opponent;
  • To play chess against a human opponent who is located at some distance from you;
  • To develop and to solve chess problems;
  • To train chess players;
  • To get ready for chess tournaments.

In 1947 Alan Turing, a famous English mathematician was working on the development of the first chess program having created a specific algorithm which could “teach” the computer to play chess.

Another mathematician Claude Elwood Shannon was working on another task: in 1949-1950 he was analyzing the possible moves and concluded that it is important for the software to take into account two main strategies. First, map all the possible moves and second, exclude all the moves considered by humans to be improper.

Those were the origins of the virtual world of chess. Nowadays, computer chess has reached such a level, and it is almost impossible for a human to beat the top Ai opponent.

However, when it comes to regular chess games, you can always win if you consider all of your moves.

Play or get trained for free at Y8.com and checkmate all your real-life chess opponents!

Recommended Chess Games

OBAMAChess – Obama themed chess
3D Chess - Beautiful 3D chess
Diamond Chess – Build lines of diamonds to remove them
Knight's Tour – Move the knight and collect stones