ปรับขนาดหน้าจอ game
Resize out
Resize in
Resize รีเซ็ต
Done ตกลง

Duck

19,079 ครั้งในการเล่น

การตรวจสอบของมนุษย์

8.5
ขอขอบคุณ, การโหวตของคุณได้รับการบันทึกและจะปรากฏในไม่ช้า.
ใช่
ไม่
รายละเอียดเกม

"Duck" game is a delightful and addictive arcade-style game that puts players in the webbed feet of a courageous duck on a daring adventure. Set in a whimsical 2D world filled with obstacles, challenges, and quirky characters, this game promises endless hours of fun and excitement. Control this cute feathered protagonist as they navigate through vibrant and dynamic environments. The objective is simple yet engaging: guide the duck through a series of increasingly challenging levels while avoiding obstacles and collecting valuable rewards along the way. Players must use precise timing and quick reflexes to duck, dodge, and weave past hazards such as flying objects, jumping obstacles, and cunning adversaries. With each successful maneuver, players earn points and unlock new levels, power-ups, and customization options to enhance their duck's abilities and appearance. Whether you're a casual gamer looking for a quick dose of fun or a dedicated enthusiast seeking a new challenge, this game is sure to quack you up and keep you entertained for hours on end. Have fun playing this game here at Y8.com!

ผู้พัฒนา: Mirikoshadow Games
เพิ่มเมื่อ 14 Apr 2024
ความคิดเห็น