Macro วีดีโอ

สัมผัสความงามที่แปลกตาของการมองเห็นวัตถุอย่างใกล้ชิดโดยใช้กล้องโดยเลนส์มาโครที่มีประสิทธิภาพ. รายละเอียดสามารถทำให้วัตถุดูแตกต่างไปจากมุมมองของมาโครที่บันทึกโดยวิดีโอเหล่านี้.
เรียงตาม: