ภาษา เกม

เล่นเกมภาษาที่ Y8.com. ภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาเริ่มต้นของธุรกิจ, ดังนั้น จึงมีเกมมากมายให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่นี่. อย่างไรก็ตาม, สิ่งสำคัญ คือ ต้องอนุรักษ์ภาษาอื่น ๆ. เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสโดยเล่นเกม. เกมเหล่านี้มีประโยชน์กับผู้พูดภาษาอาหรับ, จีน, และสเปนเช่นกัน.

เรียงตาม: