Idle เกม

เล่นเกม idle ที่ Y8.com. เกมที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ได้ใช้งานเป็นเกมประเภทย่อยของเกมประเภทคลิกเกอร์ที่ผู้เล่นจะดำเนินการง่าย ๆ เช่น การคลิกเหรียญ. เวลาผ่านไป, สามารถซื้อการอัพเกรดเพื่อให้ความคืบหน้าของเกมเร็วขึ้น. โดยปกติ, เกมจะมาถึงจุดที่จะเล่นเหมือนการจำลองสถานการณ์. หากเกมมีตอนจบ, การปล่อยให้มันทำงานพร้อมกับการอัพเกรดที่เพียงพอจะนำไปสู่ตอนจบ.

เรียงตาม: