ปลา เกม - หน้า 10

เล่นเกมปลาบน Y8 Games. ทุกคนชอบปลา, ถ้าหากพวกมันไม่อันตราย และน่ารัก. อย่างไม่ที่สุดพวกฉลามและพวกวาฬกระหายเลือด. เล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับปลาและดูปลาจากมุมมองใหม่.
เรียงตาม:

Fishing Games and Fish Themed Games

Some people might mistakenly think fishing games are boring. However, there is a good feeling associated with being outdoors near natural bodies of water like lakes, oceans, and rivers. These games aim to simulate nature to provide the same positive aspects only in a virtual setting. It can be relaxing to get away from the circus of city life. Clear your mind of worries about daily life and enjoy the simplicity of hunting for animals, it can be cathartic. Place some fish bait on a hook and cast your line out. You never know when a fish will bite. Be patient and slowly reel in the line and try again if nothing bites. Another option in these fish games is to play from the perspective of the fish. Try to survive by eating fish that are smaller than you while avoiding being eaten by big fish. There are many fish-themed games for you to enjoy.

Recommended Fish Games