อิฐ เกม

เล่นเกมอิฐที่ Y8.com. คล้ายกับบล็อก, อิฐเป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจในเกมเพราะมีวัตถุที่แตกหักได้. พวกมันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในสถาปัตยกรรม และมีอิทธิพลต่อการออกแบบเกมมาเป็นเวลานาน. เกม Break Out ที่มีชื่อเสียงจาก Atari ช่วยประสานอิฐเข้ากับประวัติศาสตร์วิดีโอเกม.

เรียงตาม: