เข้าร่วมหุ้นส่วนรายได้จากโฆษณา
สร้างรายได้จากเกมของคุณโดยเข้าร่วมเป็นหุนส่วนด้านโฆษณาของ Y8.com
เกมโดย Fabbox Studios