ปรับขนาดหน้าจอ animation
คำอธิบายแอนิเมชั่น

They lined up, double quick... But just one pogo stick!

เพิ่มเมื่อ 12 Nov 2009