Stop Motion วีดีโอ

วีดีโอสตอปโมชั่นมีลักษณะกระฉับกระเฉงเป็นสัญลักษณ์เหมือนในภาพยนตร์เลโก้ ก่อนจะมีดิจิตัลอนิเมชั่น ดินน้ำมันและรูปถ่ายจำนวนมากใช้สร้างวีดีโอสตอปโมชั่น
เรียงตาม: