Medical Technology วีดีโอ

คอลเลคชันวีดีโอพวกนี้แสดงถึงเทคโนโลยีที่ถูกใช้ในทางการแพทย์. เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่รักษาชีวิตคนไข้ได้.
เรียงตาม: