Funny Commercial วีดีโอ

ดูว่าบริษัทต่าง ๆ ใช้อารมณ์ขันในการขายโครงการอย่างไร. วิดีโอเชิงพาณิชย์ตลกเหล่านี้จัดทำโดย Y8 Games. พวกเขาแสดงให้เห็นว่าการใช้แมวทำเรื่องตลก ๆ สร้างองค์ประกอบที่สนุกสนานได้อย่างไร. แบรนด์ใหญ่ต้องการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ของตนเข้ากับความสุขที่ได้รับจากช่วงเวลาตลก ๆ.
เรียงตาม: